Alblasserdam online iets anders
divider

Armoede

Armoede

Armoede treft in Nederland ruim 900.000 mensen. 70% van hen is vrouw.

Het gaat hier vooral om gescheiden vrouwen, weduwen en 65+ vrouwen.
 
Armoede onder vrouwen wordt in Nederland vooral veroorzaakt door een
verzorgingsstaat waarin het kostwinnersdenken centraal staat.

De basisgedachte dat de man via betaalde arbeid buitenshuis
voor het gezinsinkomen zorgt en de vrouw binnenshuis de zorg voor het
gezin en familie op zich neemt is de oorzaak van verarming onder vrouwen.
Bedelen
Armoede treft in Nederland vooral vrouwen die ouder dan 40 jaar zijn.

De meeste van hen zullen waarschijnlijk levenslang arm blijven
omdat het hen niet meer lukt om met een betaalde baan uit de armoede te komen.

Mondiale oorzaken

Het is een mondiaal verschijnsel dat de zorg voor kinderen,
ouders en familie gratis door vrouwen wordt gedaan.
Wereldwijd blijkt dat ruim de helft van alle werk 'onbetaald' is
en daarvan tweederde bij vrouwen terecht komt.
Dakloos
Door dit feit krijgen vooral vrouwen met armoede te maken.
Van de 1,3 miljard armen op de wereld is dan ook 70% vrouw.
Ook van de 50 miljoen armen in Europa is het merendeel vrouw.

Op mondiaal vlak zijn ca 1,5 miljard mensen arm,
dat is meer dan een kwart van de wereldbevolking.
Een vijfde van alle mensen ter wereld moet rondkomen met 1 $ per dag
Eten uit de vuilnisbak
Elk jaar vergroot de groep armen in de wereld met 23 miljoen,
Bij constante toename komt op 10 à 13 jaar tijd het aantal 'nieuwe armen'
in de buurt van de volledige bevolking van Europa of de VS!

Bedankt voor uw bezoek